DnnForge - NewsArticles
02

خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین

خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین

در تاریخ 1/9/95در ایستگاه سلامت در خروجی شهر دهلران به سمت مهران720نفر ویزیت خدمات دارویی مامایی-آموزش سلامت مبارزه با بیماریها بهداشت محیط انجام گردیده ودکتر شهریار رسولی سرپرست شبکه وامام جمعه محترم راس ساعت 9شب از ایستگاه اربعین بازدید وپس از آن از تعداد 36نفر فوریت پزشکی که از استانهای همدان کرمان مازندران بابل که در ایستگاه حضور داشتند تشکرنمودند وبه آنها   لوح تقدیرهدیه دادند.

 

 

نعمت الله رضایی - روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان دهلران

 

شیرین جاوید مسئول آموزش سلامت

 
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (198)
کد خبر: 11813
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
 • خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
جستجو