طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1396
برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96

  برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 17/10/96راس ساعت 9صبح کمیته فنی (گزارش عملرد واحدهای ستادی مرکز بهداشت در شش ماه اول سال 96)در محل دفتر مدیرت شبکه برگزار گردید.
ابتدا آقای دکتر مهاجر مدیر شبکه بهداشت دهلران ضمن خیر مقدم گویی به مدعوین در جلسه در خصوص بالا بردن شاخص ها وعملکرد واحدها در راستای پشبرد اهداف بهداشتی وسلامت جامعه بیاناتی فرمودند. سپس خانم جاوید معاونت محترم بهداشتی در مورد چالشها، مشکلات وموانع پیش رو برنامه ها وارائه راهکارهای مناسب با استفاده از امکانات، منابع وتجهیزات موجود بیان نمودند ودر ادامه هر کدام از مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت گزارشی از عملکرد خود را جداگانه ارائه نمودند.

منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
ثبت امتیاز
جستجو