طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
17

برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96

برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96

در تاریخ 17/10/96راس ساعت 9صبح کمیته فنی (گزارش عملرد واحدهای ستادی مرکز بهداشت در شش ماه اول سال 96)در محل دفتر مدیرت شبکه برگزار گردید.
ابتدا آقای دکتر مهاجر مدیر شبکه بهداشت دهلران ضمن خیر مقدم گویی به مدعوین در جلسه در خصوص بالا بردن شاخص ها وعملکرد واحدها در راستای پشبرد اهداف بهداشتی وسلامت جامعه بیاناتی فرمودند. سپس خانم جاوید معاونت محترم بهداشتی در مورد چالشها، مشکلات وموانع پیش رو برنامه ها وارائه راهکارهای مناسب با استفاده از امکانات، منابع وتجهیزات موجود بیان نمودند ودر ادامه هر کدام از مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت گزارشی از عملکرد خود را جداگانه ارائه نمودند.

منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (107)
کد خبر: 15179
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
  • برگزاری کمیته فنی عملکرد واحدهای شبکه بهداشت در سال 96
جستجو