طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1396
برگزاری جلسه به مناسبت بسیج ملی تغذیه

  برگزاری جلسه به مناسبت بسیج ملی تغذیه

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 16/10/96راس ساعت 8صبح جلسه درون بخشی بمناسبت بسیج ملی تغذیه (15لغایت30 دی ماه96)در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت درمان دهلران با حضور مدیریت محترم شبکه ،معاون محترم بهداشتی،کارشناسان ستادی در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر مهاجر ضمن خیر مقدم گویی به حضار، در خصوص اهمیت تغذیه دررشدو سلامت جامعه ولزوم تلاش کلیه واحدها جهت بالابردن سطح آگاهی جامعه بیاناتی ایراد نمودند.سپس خانم جاوید معاون محترم بهداشتی مرکز بهداشت نحوه چگونگی اجرای برنامه ها وانجام بموقع فعالیت ها،راهکارهایی ارائه نمودند. ودر ادامه آقای باقر کرمی کارشناس تغذیه به تشریح وظایف واحدهای مختلف در این ایام پرداختند.

منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه به مناسبت بسیج ملی تغذیه
  • برگزاری جلسه به مناسبت بسیج ملی تغذیه
ثبت امتیاز
جستجو