X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 28 بهمن 1396
راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان

  راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران بخش های رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان طی مراسمی با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودرمان، بخشدار ورئیس شورای شهر موسیان مجددا" راه اندازی شد.
ابتدا آقای دکتر مهاجر ضمن تقدیر و تشکر از مردم شریف و شهید پرور موسیان که بعلت خرابی دستگاه رادیولوژی وکمبود دنداپزشک تاکنون صبر وحوصله نشان دادند، دراین خصوص با تلاش و پیگیریهای فراوان، بخش رادیولوژی ودندانپزشکی مجددا" راه اندازی گردید تا قسمتی از مشکلات بهداشتی ودرمانی شهروندان محترم شهر موسیان مرتفع شود.
سپس آقای دکتر مهاجر اظهار داشتند که بخش رادیولوژی در تمام روزهای هفته و بخش دندانپزشکی هفته ای یک روز به مردم شریف موسیان ارائه خدمت نمایند و امیدوارم در آینده نزدیک، با جذب نیروی دندانپزشک در طول هفته خدمات دندانپزشکی مطلوبتری ارائه گردد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان
  • راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان
  • راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان
  • راه اندازی رادیولوژی و دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت موسیان
ثبت امتیاز