طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 اسفند 1396
کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک

  کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک

امتیاز: Article Rating

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران کارگاه آموزشی در خصوص مهمترین روشهای پیشگیری وکنترل بیماری سالک در تاریخ 13/12/96 توسط کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها، کارشناس برنامه سالک، مجری برنامه درمان سالک شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران جهت پرسنل هنگ مرزی دهلران برگزار گردید .
ابتدا آقای غلامعلی نورمحمدی کارشناس برنامه سالک ضمن خبر مقدم گویی به حضاردر مورد اهمیت بیماری، وضعیت بیماری، روشهای پیشگیری، مبارزه وبهسازی محیط ونحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی،دورکننده های حشرات توضیحاتی بیان نمودند.
سپس آقای محمد کاید خورده وخانم الهام صحرایی هرکدام در مورد مراجعه به موقع موارد مشکوک به پزشک، تکمیل درمان ورعایت اصول بهداشتی و خودداری از درمان های سنتی نکاتی بیان نمودند.
در پایان جلسه پمفلت مربوط به بیماری سالک و تعداد 144 عدد اسپری دافع حشرات در بین حضار توزیع گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از سالک
ثبت امتیاز
جستجو