X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
بازدید هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران

  بازدید هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران

امتیاز: Article Rating
بازدید مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان دهلران به همراه هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران
  • بازدید هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران
  • بازدید هیات اداری وحقوقی دانشگاه از بیمارستان شهدای دهلران
ثبت امتیاز