X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 آبان 1397
برگزاری کارگاه اموزشی سرطان پستان و بیماریهای زنان

  برگزاری کارگاه اموزشی سرطان پستان و بیماریهای زنان

امتیاز: Article Rating

در تاریخ1/8/97کارگاه اموزشی سرطان پستان و بیماریهای زنان جهت زنان شاغل در ادارات شهرستان دهلران توسط کارشناس شبکه بهداشت شهرستان دهلران در فرمانداری دهلران ارایه گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه اموزشی سرطان پستان و بیماریهای زنان
  • برگزاری کارگاه اموزشی سرطان پستان و بیماریهای زنان
ثبت امتیاز