X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 17 فروردین 1398
بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت در معیت مدیر محترم درمان دانشگاه و مسِِئول محترم روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان شهدا دهلران

  بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت در معیت مدیر محترم درمان دانشگاه و مسِِئول محترم روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان شهدا دهلران

امتیاز: Article Rating

این بازدید بااستقبال آقای مهندس منصوری مدیر شبکه و آقای مهندس  احمدی رئیس بیمارستان شهدا دهلران از معاون محترم درمان وزیر و هیئت همراه شروع گردید.در این بازدید جناب آقای دکتر جان بابایی از بخشهای  مختلف بیمارستان بازدید و با اهداشاخه گل به پرسنل از آنان تقدیر نمود

سپس باحضور در بخش بستری  از بیماران عیادت نمودند در ادامه از بخش جدید اورژانس بازدید نمودند و از پیشرفت آن ابراز رضایت کردند در پایان آقای منصوری مدیر شبکه و آقای احمدی سرپرست بیمارستان نیازمندیهای حوزه درمان در بیمارستان و مراکز خدمات جامع سلامت را به استحضار معاون محترم وزیر و هیئت همراه رسانیدند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت در معیت مدیر محترم درمان دانشگاه و مسِِئول محترم روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان شهدا دهلران
ثبت امتیاز