X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 فروردین 1398
بازدید و پیگیری شکایات مردمی در خصوص تجمع فاضلاب کوی جانبازان

  بازدید و پیگیری شکایات مردمی در خصوص تجمع فاضلاب کوی جانبازان

امتیاز: Article Rating

بازدید و پیگیری شکایات مردمی در خصوص تجمع فاضلاب کوی جانبازان با حضور مسیول بهداشت محیط،معاون خدمات و کارشناس فنی شهرداری شهرستان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید و پیگیری شکایات مردمی در خصوص تجمع فاضلاب کوی جانبازان
ثبت امتیاز