X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درشهرستان دهلران درروز عیدسعیدفطر

  اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درشهرستان دهلران درروز عیدسعیدفطر

امتیاز: Article Rating

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درشهرستان دهلران درروز عیدسعیدفطر

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درشهرستان دهلران درروز عیدسعیدفطر
  • اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درشهرستان دهلران درروز عیدسعیدفطر
ثبت امتیاز