X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1398
ادامه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون توسط پرسنل فوریتهای پزشکی

  ادامه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون توسط پرسنل فوریتهای پزشکی

امتیاز: Article Rating

ادامه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون توسط پرسنل فوریتهای پزشکی

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ادامه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون توسط پرسنل فوریتهای پزشکی
ثبت امتیاز