X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
بازدید تیم مدیریتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه  از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴

  بازدید تیم مدیریتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴

امتیاز: Article Rating

مهندس عبدالهی سرپرست مدیریت شبکه و ارتقای سلامت و مهندس شاهمرادی سرپرست گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه با هدف پایش برنامه و روند واکسیناسیون در سطح شهرستان از پایگاه تجمیعی واکسیناسیون نبی اکرم (ص) دهلران بازدید بعمل آوردند. سپس با همراهی دکترشریفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران و کارشناسان ستاد شبکه و مرکز بهداشت، مرکز منتخب ۱۶ ساعته نیز مورد بازدید قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید تیم مدیریتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه  از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴
ثبت امتیاز