X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 آذر 1394
برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

  برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

امتیاز: Article Rating

 

در مورخه 2/9/94 کمیته شهرستانی  مرگ ومیر کودکان وکمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران ، معاون بهداشتی ،متخصص اطفال ، متخصص زنان وزایمان ،مدیر بیمارستان وسایر اعضای کمیته در سالن کنفرانس شبکه برگزار گردید در این کمیته ها ضمن بررسی مصوبات کمیته های قبلی از نظر وضعیت اجرا یا عدم اجرا مصوبات جدید نیز مقرر گردید از جمله مصوبات جدید در خصوص کاهش مرگ و میر کودکان ، شناسایی نقاط حادثه خیز در روستاها و برنامه ریزی جهت رفع آن ها می باشد.

 

 

منبع : روابط عمومی شبکه بهداشت ـ نعمت الله رضایی 

 

 

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر
  • برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر
  • برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر
  • برگزاری کمیته شهرستانی مرگ و میر کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر
ثبت امتیاز