طراحی سایت
Enter Title

(( اطلاعیه ))

((اطلاعیه))
مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی پهله زرین آباد نیاز به یک نفر نیروی کارشناس پرستار و دو نفر نیروی کاردان یا کارشناس رادیولوژی( هر نفر 15 روز) مرد در قالب قرارداد برنامه پزشک خانواده دارد . بدینوسیله افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری ، اطاق عمل و هوشبری و کاردان یا کارشناس رادیولوژی می باشند با در دست داشتن مدارک ذیل به روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان دهلران مراجعه نمایند.
1-کپی تمام صفحات شناسنامه 2- کپی کارت ملی 3- کپی مدرک تحصیلی4- کپی پایان طرح
مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه تاریخ 6/7/96 می باشد.
شرایط عقد قرارداد:
1- بومی منطقه باشد.
2- مدت زمان طرح خود را به اتمام رسانده باشد.
آدرس (جهت تحویل مدارک): خیابان جمهوری، شبکه بهداشت ودرمان دهلران
تلفن : 33724443-084


جستجو