طراحی سایت
Enter Title

 

نام مرکز مرکز بهداشتی و درمانی موسیان
مسئول مرکز دکتر احسان رستمی
آدرس موسیان - جنب بخشداری مرکزی
تلفن 084-33753311
امکانات  پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان -  تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه - رادیولوژی - داروخانه

 

جستجو