طراحی سایت
Enter Title

 

نام مرکز مرکز بهداشتی و درمانی پهله زرین آباد
مسئول مرکز عبدالله شیخی
آدرس پهله
تلفن 084-33773219
امکانات  پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان -  تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه - رادیولوژی - داروخانه

 

جستجو