نرم افزارها حداقل

 


 

 

دریافت نرم افزار تلفن همراه سفیر سلامت

 

پایگاه های ویژه حداقل
 
 

 

اوقات شرعی حداقل

تصویر حداقل
آخرین اخبار حداقل
تشکیل جلسه مدیریت پسماندها تشکیل جلسه مدیریت پسماندها

تشکیل جلسه مدیریت پسماندها

ادامه مطلب
بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران

بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران

ادامه مطلب
بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر

بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر

ادامه مطلب
بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران

بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران

ادامه مطلب
حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران

حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران

ادامه مطلب
بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران

بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران در مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس

ادامه مطلب
خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین

خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین 

ادامه مطلب
بازدید  از مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس بازدید از مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس

بازدید امام جمعه و فرماندار شهرستان دهلران از مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس

ادامه مطلب
برپایی ایستگاه سلامت جهت خدمت رسانی به زوار اربعین برپایی ایستگاه سلامت جهت خدمت رسانی به زوار اربعین

برپایی ایستگاه سلامت جهت خدمت رسانی به زوار اربعین

ادامه مطلب
تشکیل کارگروه سلامت امنیت غذایی شهرستان تشکیل کارگروه سلامت امنیت غذایی شهرستان

تشکیل کارگروه سلامت امنیت غذایی شهرستان در محل فرمانداری دهلران

ادامه مطلب
توقف
اخبار شبکه بهداشت و درمان دهلران حداقل

  تشکیل جلسه مدیریت پسماندها (یکشنبه, 28 آذر,1395)
تشکیل جلسه مدیریت پسماندها
تشکیل جلسه مدیریت پسماندها

  بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران (یکشنبه, 28 آذر,1395)
بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران
بازدید استاندار محترم استان ایلام از عملکرد بنیاد خیریه نورآوران

  بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر (یکشنبه, 28 آذر,1395)
بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر
بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان دهلران از روستای سادات دانشگر

  بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران (یکشنبه, 28 آذر,1395)
بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران
بازدید فرماندار محترم شهرستان از تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران

  حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران (ﺳﻪشنبه, 16 آذر,1395)
حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران
حضور سرپرست شبکه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان دهلران

  بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران (شنبه, 06 آذر,1395)
بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران
بازدید ریاست محترم دانشگاه از بنیاد خیریه نورآوران در مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس

  خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین (ﺳﻪشنبه, 02 آذر,1395)
خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین
خدمات دهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به زائرین اربعین 
جستجو
سامانه ها حداقل

 


 

 

 

تدبری بر آیات الهی حداقل
آیه قرآن
دات نت نیوک فارسی