طراحی سایت
آخرین اخبار
خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت

خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت 

ادامه مطلب
تقدیر سرپرست شبکه بهداشت  دهلران از خیرین سلامت تقدیر سرپرست شبکه بهداشت دهلران از خیرین سلامت

تقدیر سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از خیرین سلامت 

ادامه مطلب
اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک

اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک

ادامه مطلب
توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی

توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی

ادامه مطلب
جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه

جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه

ادامه مطلب
توقف
اخبار شبکه بهداشت و درمان دهلران

  خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت (ﺳﻪشنبه, 12 تیر,1397)
خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت
خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت 

  تقدیر سرپرست شبکه بهداشت دهلران از خیرین سلامت (ﺳﻪشنبه, 12 تیر,1397)
تقدیر سرپرست شبکه بهداشت  دهلران از خیرین سلامت
تقدیر سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از خیرین سلامت 

  اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک (دوشنبه, 11 تیر,1397)
اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک
اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک

  توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی (دوشنبه, 11 تیر,1397)
توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی
توصیه های دکتر مهاجر به مردم جهت جلوگیری از گرمازدگی

  جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه (چهارشنبه, 23 خرداد,1397)
جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه
جذب نیروی دندانپزشک جهت مناطق محروم پهله و میمه

  جلسه کارشناسان معاونت بهداشتی درخصوص سرطانهای شایع شهرستان (ﺳﻪشنبه, 22 خرداد,1397)
جلسه کارشناسان معاونت بهداشتی درخصوص سرطانهای شایع شهرستان
جلسه کارشناسان معاونت بهداشتی درخصوص سرطانهای شایع شهرستان

  برگزاری جلسه شورای بهورزی (یکشنبه, 13 خرداد,1397)
برگزاری جلسه شورای بهورزی
برگزاری جلسه شورای بهورزی
جستجو
سامانه ها

 


 

 

 

تدبری بر آیات الهی
آیه قرآن