طراحی سایت
آخرین اخبار
تشکیل جلسه در خصوص مراقبت و ارایه  خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه عشایر کوچ رو تشکیل جلسه در خصوص مراقبت و ارایه خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه عشایر کوچ رو

تشکیل جلسه با حضور مدیر و کارشناسان شبکه و بخشدار مرکزی رییس امور عشایری و دامپزشکی در خصوص مراقبت و ارایه خدمات بهداشتی درمانی جهت عشایر کوچ رو وارده از استانهای همجوار در تاریخ 27/8/97

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

ادامه مطلب
برگزاری جلسه برون بخشی سلامت کودکان باحضور ادارات مرتبط باسلامت کودکان برگزاری جلسه برون بخشی سلامت کودکان باحضور ادارات مرتبط باسلامت کودکان

در تاریخ 22/8/97جلسه برون بخشی سلامت کودکان (کاهش مرگ و میر کودکان)شهرستان دهلران با حضور ادارات مرتبط با سلامت کودکان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران برگزار گردید

ادامه مطلب
برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

ادامه مطلب
برگزاری ازمون دستیاری دندانپزشکی برگزاری ازمون دستیاری دندانپزشکی

در تاریخ 21/8/97ازمون دستیاری دندانپزشکی جهت همکاری بادندانپزشک پهله بعنوان دستیار در شبکه بهداشت و درمان دهلران برگزار گردید.

ادامه مطلب
توقف
اخبار شبکه بهداشت و درمان دهلران

  تشکیل جلسه در خصوص مراقبت و ارایه خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه عشایر کوچ رو (یکشنبه, 27 آبان,1397)
تشکیل جلسه در خصوص مراقبت و ارایه  خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه عشایر کوچ رو
تشکیل جلسه با حضور مدیر و کارشناسان شبکه و بخشدار مرکزی رییس امور عشایری و دامپزشکی در خصوص مراقبت و ارایه خدمات بهداشتی درمانی جهت عشایر کوچ رو وارده از استانهای همجوار در تاریخ 27/8/97

  برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر (ﺳﻪشنبه, 22 آبان,1397)
برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
برگزاری کارگاه در خصوص بیماری دیابت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

  برگزاری جلسه برون بخشی سلامت کودکان باحضور ادارات مرتبط باسلامت کودکان (ﺳﻪشنبه, 22 آبان,1397)
برگزاری جلسه برون بخشی سلامت کودکان باحضور ادارات مرتبط باسلامت کودکان
در تاریخ 22/8/97جلسه برون بخشی سلامت کودکان (کاهش مرگ و میر کودکان)شهرستان دهلران با حضور ادارات مرتبط با سلامت کودکان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران برگزار گردید

  برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران (ﺳﻪشنبه, 22 آبان,1397)
برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
برگزاری کارگاهcprباحضور پرسنل مراکز شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

  برگزاری ازمون دستیاری دندانپزشکی (دوشنبه, 21 آبان,1397)
برگزاری ازمون دستیاری دندانپزشکی
در تاریخ 21/8/97ازمون دستیاری دندانپزشکی جهت همکاری بادندانپزشک پهله بعنوان دستیار در شبکه بهداشت و درمان دهلران برگزار گردید.

  برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی و ایمنی و سلامت شرکت ها و کارخانجات (یکشنبه, 20 آبان,1397)
برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی و ایمنی و سلامت شرکت ها و کارخانجات
برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی و ایمنی و سلامت شرکت ها و کارخانجات 

  اجرای سیستم مونیتورینگ زنجیره سرد شهرستان دهلران (ﺳﻪشنبه, 15 آبان,1397)
اجرای سیستم مونیتورینگ زنجیره سرد شهرستان دهلران
اجرای سیستم مونیتورینگ زنجیره سرد شهرستان دهلران
جستجو
سامانه ها

 


 

 

 

تدبری بر آیات الهی
آیه قرآن