X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1396
برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب

  برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب

امتیاز: Article Rating

بسم الله الرحمن الرحیمبا توجه به اهمیت سامانه سیب دوره بازآموزی این سامانه به همت واحدهای فناوری اطلاعات  آموزشگاه بهورزی و ستاد گسترش به مدت دو روز در تاریخ های 27 و 28 فروردین در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان دهلران برگزار گردید. همچنین در ابتدای این مراسم خانم جاوید سرپرست معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دهلران از کاربران نمونه بهورز این سامانه با اهدای جوائزی تقدیر نمودند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
  • برگزاری دوره های بازآموزی سامانه سیب
ثبت امتیاز