X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 04 اردیبهشت 1396
جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم

  جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم

امتیاز: Article Rating

مراسم نمادین هفته سلامت ، طبق روزشمارهفته ، باپربایی جشنواره های سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم ، روزیکشنبه مورخ 3/2/96 ، با حضور معاون فرماندار ، روسای شبکه بهداشت ودرمان و اداره آموزش و پرورش و کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان دهلران (واحد سلامت جوانان ومدارس / آموزش و ارتقاء سلامت / بهبود تغذیه ) درمحل دبستان صدیقه (س) مجري طرح مروج سلامت ، برگزار گردید که دراین مراسم پس از نواختن زنگ سلامت ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان درخصوص روزشمار هفته سلامت ، سخنانی ایراد فرمودند و در ادامه از مربیان و سفیران سلامت دانش آموزی تقدیر به عمل آمد و این مراسم با توزیع غذای گرم (آش رشته) و شیر، خاتمه یافت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم
  • جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم
  • جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم
  • جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و تغذیه سالم
ثبت امتیاز