X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 خرداد 1396
جلسه راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی

  جلسه راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی

امتیاز: Article Rating

بسمه الله الرحمن الرحیم

در مورخه 23/3/96 جلسه ای در دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران با موضوع پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با پیگیری تلفنی با حضور مدیریت شبکه ،معاون بهداشتی ،حراست شبکه ،حراست بیمارستان ،مترون،مسئول اورژانس و سوپروایزر آموزش بیمارستان شهداء و کارشناسان سلامت روان مرکز بهداشت دهلران برگزار گردید دکتر رسولی در این جلسه با توجه به اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با بیماریهای افسردگی ازطرفی شعار ملی هفته سلامت نیز با عنوان زندگی سالم با نشاط و امید می باشد توجه به بیماریهای اعصاب وروان و مخصوصا خودکشی را لازم دانسته و تشخیص زودرسی بیماران روانی را که قصد خودکشی دارند از اولویتهای کاری واحد سلامت روان خواندند ضمنا تشخیص افتراقی موارد خودکشی را در اورژانس و پیگیری این موارد را از طرف پرسنل بیمارستان و گزارش سریع تلفنی به گروه سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان ضروری دانستند در ادامه فاضل نظری کارشناس مسئول سلامت روان نیز ضمن تعریف و دسته بندی بیماریهای روانی و خود کشی انتظارات خود را جهت بهبود و اجرای برنامه بیان و مصوب نمودند.


نعمت اله رضایی
مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی
ثبت امتیاز