X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 دی 1396
بازدید سرزده مدیریت از مرکز بهداشت و مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک و پایگاه سلامت امید

  بازدید سرزده مدیریت از مرکز بهداشت و مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک و پایگاه سلامت امید

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 10/10/96آقای دکتر اسدالله مهاجر مدیر شبکه بهداشت دهلران به همراه حراست صبح امروز بطور سرزده از مرکزبهداشت شهرستان ومرکزخدمات جامع سلامت وپایگاه سلامت امید بازدید نمودند.
ودر ادامه ازنزدیک در جریان مشکلات وکمبودهای مرکز وپرسنل قرار گرفتند، وآقای دکتر مهاجر دستور پیگیری نواقص مشاهده شده را صادر نمودند.


منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دهلران
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید سرزده مدیریت از مرکز بهداشت و مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک و پایگاه سلامت امید
  • بازدید سرزده مدیریت از مرکز بهداشت و مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک و پایگاه سلامت امید
  • بازدید سرزده مدیریت از مرکز بهداشت و مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک و پایگاه سلامت امید
ثبت امتیاز