X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 خرداد 1397
مرحله اول سم پاشی کانونهای پرخطر سالک

  مرحله اول سم پاشی کانونهای پرخطر سالک

امتیاز: Article Rating
اجرای مرحله اول سم پاشی کانونهای پرخطر سالک با اولویت حاشیه شهر دهلران توسط واحدهای مبارزه با بیماریها وبهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دهلران ۹۷/۳/۵لغایت ۹۷/۳/۷
اشتراک گذاری
تصاویر
  • مرحله اول سم پاشی کانونهای پرخطر سالک
  • مرحله اول سم پاشی کانونهای پرخطر سالک
ثبت امتیاز