X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 20 مرداد 1397
برگزاری کارگاه کنترل جانوران زهردار

  برگزاری کارگاه کنترل جانوران زهردار

امتیاز: Article Rating

کارگاه کنترل جانوران زهردار درتاریخ 97/5/14کارگاه کنترل جانوران زهردار (عقرب گزیدگی و مار گزیدگی)جهت پرسنل مبارزه با بیماریها ی غیرواگیر و بهداشت محیط در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران برگزار گردید. دراین کارگاه ابتدا اقای مهندس مومنی معاونت بهداشتی ضمن خیر مقدم به حضار ،در خصوص شیوع عقرب گزدیگی در فصل گرما و لزوم اقدامات پیشگیرانه و درمانی جهت مردم بخصوص مناطق روستایی صحبت نمودند و در ادامه کارشناسان مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در رابطه با امار عقرب گزدیگی و زیستگاه عقربها ، اقدامات و کمکهای اولیه در گزش حیوانات سخنانی ایراد نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه کنترل جانوران زهردار
  • برگزاری کارگاه کنترل جانوران زهردار
ثبت امتیاز