X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397
کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

  کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس

امتیاز: Article Rating

در مورخه ۱۰/۷/۹۷ کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس(ویژه مراقبین سلامت) شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران برگزارگردید.


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
  • کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
  • کلاس آموزشی _توجیهی برنامه های واحد سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
ثبت امتیاز