X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397
پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

  پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

امتیاز: Article Rating

همایش پیاده روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان
  • پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان
  • پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان
  • پیاده روی کارکنان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان
ثبت امتیاز