X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 آبان 1397
اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران

  اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران

امتیاز: Article Rating

اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران شامل نصب بنر توزیع پمفلت و اموزش فردی گروهی توسط واحد فناوری اطلاعات و اموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان دهلران در تاریخ 05/08/97

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران
  • اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران
  • اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران
  • اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران
  • اجرای فعالیتهای اموزشی موکب های مسیر دشت عباس موسیان و دهلران
ثبت امتیاز