X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 07 آبان 1397
بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از موکب ها و ایستگاه های سلامت زوار

  بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از موکب ها و ایستگاه های سلامت زوار

امتیاز: Article Rating

بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران و اکیپ کارشناسان بهداشت محیط از موکب ها و ایستگاه های سلامت زوار در تاریخ07/08/97

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از موکب ها و ایستگاه های سلامت زوار
  • بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از موکب ها و ایستگاه های سلامت زوار
ثبت امتیاز