X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 25 اسفند 1397
اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران به روستای نهرعنبر

  اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران به روستای نهرعنبر

امتیاز: Article Rating

اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران به روستای نهرعنبر و انجام خدمات پزشکی و بهداشتی به 70نفر شامل :آموزش بهداشت،آزمایش قندخون و فشارخون،ویزیت بیماران و خدمات دارویی،توسط پزشک،ماما،بهورز با حضور مسئول بسیج جامعه پزشکی جهت مراجعین و اهالی روستا در تاریخ22اسفند97

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران به روستای نهرعنبر
ثبت امتیاز