X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 فروردین 1398
بازدید مشترک نوروزی کارشناس بهداشت محیط موسیان با حضور بخشدار،رییس شورا،رییس جهادکشاورزی،

  بازدید مشترک نوروزی کارشناس بهداشت محیط موسیان با حضور بخشدار،رییس شورا،رییس جهادکشاورزی،

امتیاز: Article Rating

بازدید مشترک نوروزی کارشناس بهداشت محیط موسیان با حضور بخشدار،رییس شورا،رییس جهادکشاورزی،از نانوایی ها و سنجش شوری و phخمیر و بار میکروبی وسایل در مورخه98/1/6انجام گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مشترک نوروزی کارشناس بهداشت محیط موسیان با حضور بخشدار،رییس شورا،رییس جهادکشاورزی،
ثبت امتیاز