X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 فروردین 1398
بازدید بازرس ویژه رییس دانشگاه  و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از مرکز خدمات جامع سلامت و فوریت دشت عباس و فوریت سه راه موسیان

  بازدید بازرس ویژه رییس دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از مرکز خدمات جامع سلامت و فوریت دشت عباس و فوریت سه راه موسیان

امتیاز: Article Rating

بازدید بازرس ویژه رییس دانشگاه  و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از مرکز خدمات جامع سلامت و فوریت دشت عباس و فوریت سه راه موسیان

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید بازرس ویژه رییس دانشگاه  و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از مرکز خدمات جامع سلامت و فوریت دشت عباس و فوریت سه راه موسیان
ثبت امتیاز