X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 11 خرداد 1398
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران خبرداد:فعالیتی ارزنده از سوی بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت موسیان

  مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران خبرداد:فعالیتی ارزنده از سوی بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت موسیان

امتیاز: Article Rating

مهندس منصوری مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران بیان کرد:تیم بسیج جامعه پزشکی مرکزخدمات جامع سلامت موسیان مشتمل بر پزشک،دارویار،ماماوپرسنل بهداشت محیط ومبارزه با بیماریها درمسجد روستاهای بیات ونهرعنبردرطی روزهای 7و8خرداد،خدمات بهداشتی،دارویی و ویزیت پزشکی بصورت رایگان به تعداد 40نفر درقالب طرح شهید رهنمون ارایه دادند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران خبرداد:فعالیتی ارزنده از سوی بسیج جامعه پزشکی شهرستان دهلران توسط پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت موسیان
ثبت امتیاز