X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398
پیوستن امام جمعه و فرماندار شهرستان دهلران به کمپین طرح ملی بسیج کنترل فشارخون

  پیوستن امام جمعه و فرماندار شهرستان دهلران به کمپین طرح ملی بسیج کنترل فشارخون

امتیاز: Article Rating

پیوستن امام جمعه و فرماندار شهرستان دهلران به کمپین طرح ملی بسیج کنترل فشارخون

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پیوستن امام جمعه و فرماندار شهرستان دهلران به کمپین طرح ملی بسیج کنترل فشارخون
ثبت امتیاز