X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 خرداد 1398
بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ازتمامی مراکز درمانی و ایستگاه های سیار وموقت طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

  بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ازتمامی مراکز درمانی و ایستگاه های سیار وموقت طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

امتیاز: Article Rating

مهندس منصوری در این بازدید به نحوه کار وفعالیت همکاران بهداشتی مستقر در پایگاهها پرداختند وازنزدیک روند اجرای ثبت سنجش فشارخون را مورد بازیابی قراردادند.ایشان افزودندشهرستان دهلران 32هزار جمعیت بالای30سال دارد که تاپایان طرح بایستی تحت غربالگری سنجش فشارخون قرارگیرد که ازابتدای این طرح تاکنون نزدیک به9هزاروپانصدنفررامورد ثبت وکنترل قرارداده اند.مهندس منصوری از مردم فهیم دهلران دعوت بعمل آوردند تابامراجعه به مراکز درمانی یاایستگاههای سیاروموقت درسطح شهرشرکت نموده ویا درمنزل با ورود به سامانه بسیج کنترل ملی به آدرسhttp://salamat.gov.irنسبت به ثبت فشارخون خود اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ازتمامی مراکز درمانی و ایستگاه های سیار وموقت طرح بسیج ملی کنترل فشارخون
ثبت امتیاز