X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 تیر 1398
اجرای طرح کنترل فشارخون درنمایشگاه سراسری بسیج ملی کنترل فشارخون شهرستان دهلران

  اجرای طرح کنترل فشارخون درنمایشگاه سراسری بسیج ملی کنترل فشارخون شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

درنمایشگاهی که به منظور توسعه آموزش همگانی اقشارمختلف ودرراستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون درمرکز خدمات جامع سلامت شماره2شهرستان دهلران افتتاح گردیده ،همکاران بهداشتی به غربالگری فشارخون مهمانان این نمایشگاه پرداختند.همچنین دراین زمینه پمفلت های آموزشی و کتاب خود مراقبتی جهت آگاهی مردم توزیع گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرای طرح کنترل فشارخون درنمایشگاه سراسری بسیج ملی کنترل فشارخون شهرستان دهلران
ثبت امتیاز