X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 تیر 1398
برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام در شهرستان دهلران

  برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام در شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

باتوجه به اهمیت بیماریهای مشترک انسان و دام کارگاه آموزشی در خصوص بیماریهای سالک،تب مالت و تب خونریزی دهنده کریمه کنگوتوسط کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها جهت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان دهلران برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بیماریهای مشترک انسان و دام در شهرستان دهلران
ثبت امتیاز