X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
برگزاری سومین کمیته شهرستانی مرگ ومیرکودکان زیر5سال شهرستان دهلران

  برگزاری سومین کمیته شهرستانی مرگ ومیرکودکان زیر5سال شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

باحضورمهندس منصوری مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران،مهندس احمدی رئیس بیمارستان شهدا،آقای دکتردوسعلیوند ودکتررضوی متخصصین اطفال وسایراعضا،درخصوص راهکارهای پیشگیری ازمرگ ومیر کودک بحث وتبادل نظر گردید.همچنین دررابطه با ارتقا تغذیه شیرمادر ووضعیت فعلی برنامه تصمیماتی اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری سومین کمیته شهرستانی مرگ ومیرکودکان زیر5سال شهرستان دهلران
ثبت امتیاز