X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
پایش تیم مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران  و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید فلاحی میمه و شهید چمران پهله وخانه های بهداشت (سرکمرهفتکده زراب علی آبادبردی خربزان گوراب_گلوزه درحال احداث)

  پایش تیم مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید فلاحی میمه و شهید چمران پهله وخانه های بهداشت (سرکمرهفتکده زراب علی آبادبردی خربزان گوراب_گلوزه درحال احداث)

امتیاز: Article Rating

✴️از ساعات اولیه  صبح مورخ ۲۳ تیرماه دکتر شریفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به همراه تیم همراه متشکل از حراست شبکه، مسئول امور مالی، کارگزین مسئول شبکه ،نظارت بر درمان و کارشناسان واحدهای فنی ستاد مرکز بهداشت از خانه های بهداشت، پایگاه های ضمیمه و مراکز خدمات جامع سلامت پهله و میمه بازدید بعمل آوردند. در پایان بازدید، دکتر شریفی  با برگزاری جلسه در محل بخشداری زرین آباد با حضور کارشناسان تیم همراه، مسئولین و کارشناسان مراکز پهله و میمه ضمن بحث و بررسی واظهار نظر کارشناسان در خصوص وضعیت شاخص های بهداشتی، تجهیزات و بهبود استاندارد، از نزدیک مشکلات این مراکز را نیز مورد بررسی قرار دادند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پایش تیم مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهلران  و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید فلاحی میمه و شهید چمران پهله وخانه های بهداشت (سرکمرهفتکده زراب علی آبادبردی خربزان گوراب_گلوزه درحال احداث)
ثبت امتیاز