طراحی سایت
Enter Title

 

مهدی ایمانی

کارشناس فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی : مهدی ایمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

پست الکترونیک : imani-m@medilam.ac.ir

پست الکترونیک : mehdi4247@gmail.com

 
سوابق :

1-

 

جستجو