X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 مرداد 1401
◀️ بازدید مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری از روند خدمات رسانی پرسنل ستاد شبکه، مرکز بهداشت و مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت دهلران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با حضور سرپرست و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

  ◀️ بازدید مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری از روند خدمات رسانی پرسنل ستاد شبکه، مرکز بهداشت و مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت دهلران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با حضور سرپرست و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating
◀️ بازدید مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری از روند خدمات رسانی پرسنل ستاد شبکه، مرکز بهداشت و مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت دهلران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با حضور سرپرست و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
اشتراک گذاری
تصاویر
  • ◀️ بازدید مشاور اجرایی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نظری از روند خدمات رسانی پرسنل ستاد شبکه، مرکز بهداشت و مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت دهلران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با حضور سرپرست و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
ثبت امتیاز